Zgodnie z zapowiedzą Ministerstwa Zdrowia, przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń, w SP23 w Gdańsku planowana jest następująca organizacja edukacji w szkole podstawowej:

OD 4 MAJA

· nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej (w SP23 zajęcia dla wszystkich klas 1-3 zgodnie z planem zajęć obowiązkowych + zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, + j.polski dla cudzoziemców).

· kl.4-8 – nauka zdalna

OD 17 MAJA

· nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych

OD 31 MAJA

· nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów

W czasie nauki stacjonarnej obowiązują Regulaminy i Procedury w związku organizacją zajęć w szkole na okres trwania pandemii COVID-19 (strona internetowa szkoły).

- Lekcja on- line – trwa 45 min. (w tym praca własna max 15 min.);

- Uczeń obowiązkowo uczestniczy w lekcjach on-line z włączoną kamerką i mikrofonem, który używa zgodnie z obowiązującymi zasadami;

- Zadania domowe będą zamieszczane w TEAMS - zakładka ZADANIA i w DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM – ZADANIA DOMOWE;

- Przesyłanie wykonanych zadań domowych przez ucznia do nauczyciela - wyłącznie przez TEAMS - kanał PRACE;

- Nauczyciele kl. IV-VIII prowadzą zdalnie konsultacje ze wszystkich przedmiotów wg opracowanego harmonogramu (w załączeniu, na stronie szkoły);

- kl.8- Osoby chętne na konsultacje w szkole proszone są o zgłaszanie się do nauczyciela przedmiotu egzaminacyjnego (j. polski, matematyka, j. angielski);

Nauczyciel ustali termin spotkania w szkole;

- Biblioteka – czynna w szkole dla kl. I-III; kl. IV -VIII wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia nauczycieli, uczniów, rodziców);

- Pedagog – w szkole wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia nauczycieli, uczniów, rodziców);

- Świetlica – czynna w/g planu, w godz. 6:30- 17:00; opieką zostaną objęci zapisani uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach w szkole.

Regulaminy i Procedury zostały zamieszczone w ZARZĄDZENIU NR1/2021 oraz na stronie internetowej SP23, w zakładce DOKUMENTY SZKOŁY.

 Ze względu na dynamikę całej sytuacji będę na bieżąco informowała Państwa o kolejnych decyzjach i działaniach.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Filipowicz – dyrektor SP23