ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z decyzją MEN w dniu 01.09.2020r rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w formie nauki stacjonarnej.
W celu organizacji zajęć szkolnych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w związku z COVID – 19,  opracowane zostały i zatwierdzone  przez Radę Pedagogiczną SP2 następujące dokumenty do realizacji:

- REGULAMIN ORGANIZACJI GRUPY PRZEDSZKOLNEJ, ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD BEŻPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR23 W GDAŃSKU W ZWIĄZKU Z COVID- 19,

-REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOŁY, ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR23 W GDAŃSKU W ZWIĄZKU Z COVID- 19

-  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR23,

 *KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA w związku z Covid – 19- załącznik do procedury ucznia,

- PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  COVID – 19 PRACOWNKÓW SP23 W GDAŃSKU KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA.

- PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA LUB ZAKAŻENIA COVID – 19 RODZICÓW/GOŚCI W SP23,

- PROCEDURA ODKAŻANIA POMIESZCZEŃ, KLAMEK, WYPOSAŻENIA, POMOCY DYDAKTYCZNYCH  I ZABAWEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 IM.DZIECI ŚWIATA W GDAŃSKU.

 

Bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się,  z powyższymi dokumentami.

Nauczyciele – wychowawcy również omówią z dziećmi wszystkie zalecenia i wprowadzone obowiązki.

    Liczę na  współpracę w tym zakresie, bo od zrozumienia i odpowiedzialnego działania zależy zdrowie i  bezpieczeństwo nas wszystkich.

 

Ze względu na dynamikę całej sytuacji będę na bieżąco informowała Państwa o kolejnych decyzjach i działaniach.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Filipowicz – dyrektor SP23