• Zapraszamy do udziału w XIII Wojewódzkim Konkursie "Masz talent?".
  Wszystkich uczniów, którzy chcą pokazać swój talent zapraszamy do udziału w I etapie konkursu. 
  Eliminacje - 10 marca, godz. 13:40, SP nr 23 im. Dzieci Świata, sala nr 2. 
  Uczniowie przychodzą na eliminacje z podpisaną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 
 • Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Anioły Bożonarodzeniowe”. 

  Uczniowie oddają prace do wychowawców. Prace należy przekazać do 01.12. 2022r. Koordynator etapu szkolnego:  p. Marzena Sroka 

  Szczegóły i regulamin konkursu w załączniku.  

 • OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIORÓW W NASZEJ SZKOLE
  Serdecznie zapraszamy uczniów klas VI-VIII do udziału w etapie szkolnym
  Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów.
  21.11.22 o godzinie 15:00 chętni uczniowie napiszą test części I etapu szkolnego.
  Informacje o olimpiadzie:
  Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do nauczycielek języka angielskiego do 18.11.21.
 • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W II WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYM "SPRYTNA SOWA".

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V I - VIII szkół podstawowych.

  Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest: „Żywioły – ogień i woda”. Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował treści dotyczące wody i ognia z biologii, przyrody, geografii, chemii, fizyki i matematyki.

  Etap szkolny konkursu: 25 listopada 2022 r., godz. 14:00

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie komputerowo lub pisemnie drukowanymi literami karty zgłoszenia (do 10 listopada 2022r). https://sp77.edu.gdansk.pl/pl/getfile/34996/62720/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20karta%20zg%C5%82oszenia.docx

  Regulamin II Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego „Sprytna Sowa”: https://sp77.edu.gdansk.pl/pl/getfile/34996/62706/Regulamin%20II%20Wojew%C3%B3dzkiego%20Konkursu%20Matematyczno-Przyrodniczego%20Sprytna%20Sowa2022-2023.pdf

  Koordynator szkolnego Konkursu: Anna Michalecka

 • KURATORYJNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  1. Terminy poszczególnych etapów :

  · etap wewnątrzszkolny – 18.10.22r. o godz. 14 ( 60 minutowy test wyboru)

  · etap rejonowy – 10.01.23r. o godz. 14

  · etap wojewódzki – 28. 02.23r. o godz. 12

  2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 i obejmuje rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, znajomość słownictwa oraz struktur gramatycznych ,a także wybrane aspekty kulturoznawcze n/t głównych krajów anglojęzycznych, na poziomie umiejętności językowych od A2+ do B2 ( w zależności od etapu).

  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie komputerowo lub pisemnie literami drukowanymi karty zgłoszenia ( https://www.kuratorium.gda.pl/zalaczniki-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-20222) oraz dostarczenie podpisanych przez rodzica kart do nauczyciela j. angielskiego do dnia 10.10.22r.

  4. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie https://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/

 • Kuratoryjny konkurs z fizyki  -etap szkolny19.10.2022(środa) godz.14.00 
  Osoby zainteresowane proszę o wydrukowanie karty zgłoszeniowej, wypełnienie (karta do wydrukowania znajduje się na stronie Kuratorium Gdańsk w zakładce Rodzice i uczniowie) i przyniesienie nauczycielowi uczącemu do 10.10.2022r.
  Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie na stronie Kuratorium.
 • Kuratoryjny konkurs z informatyki  -etap szkolny17.11.2022(czwartek) godz.14.00
  Osoby zainteresowane proszę o wydrukowanie karty zgłoszeniowej, wypełnienie (karta do wydrukowania znajduje się na stronie Kuratorium Gdańsk w zakładce Rodzice i uczniowie) i przyniesienie nauczycielowi uczącemu do 10.11.2022r.
  Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie na stronie Kuratorium.
 • Konkurs kuratoryjny z języka niemieckiego (etap szkolny)

  Szkoła została zgłoszona do konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego. Etap szkolny odbędzie się 24 października 2022r. (poniedziałek) o godz. 14.00.

  Osoby zainteresowane udziałem zgłaszają się do p. Urszuli Stańczuk. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełniona i przekazana nauczycielowi karta zgłoszenia ucznia. (link poniżej). Termin przekazania karty zgłoszenia: 17 październik 2022

  a) załącznik nr 1 - karta zgłoszenia ucznia, wypełnienie elektroniczne - https://sp.trabki.szkolna.net/konkursy-pomorskiego-kuratora-oswiaty-rok-szkolny-2022-2023/konkurs-jezyka-niemieckiego.

  b) archiwum - baza testów z lat ubiegłych - https://www.kuratorium.gda.pl/archiwum-testow/.

 • W dniu 13.10.2022 o godz.14.00   odbędzie się szkolny etap kuratoryjnego konkursu z geografii. Osoby zainteresowane proszę o wydrukowanie karty zgłoszeniowej, wypełnienie (karta do wydrukowania znajduje się na stronie Kuratorium Gdańsk w zakładce Rodzice i uczniowie) i przyniesienie nauczycielowi uczącemu geografii do 10.10.2022r.
  Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie na stronie Kuratorium.
  Katarzyna Niemczyk
 • Konkurs kuratoryjny z chemii - etap szkolny odbędzie się 7 listopada 2022 w naszej szkole. Regulamin konkursu, zgłoszenie oraz zakres i literatura znajdują się na stronie kuratorium w zakładce Rodzice/Uczniowie. Należy dostarczyć zgłoszenie wypełnione komputerowo i podpisane przez rodzica do 
  p. Andżeliki Tomczyk do dnia 28.10.22r.
 • Kuratoryjny konkurs z języka polskiego. Termin etapu szkolnego to 27.10.2022, godz. 14:00
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny tzw. przedmiotowy 
  1. Organizator - kuratorium woj. pomorskiego
  2.  - zgłoszenia szkoły do 30.09.2022r.
  3. - regulamin na stronach kuratorium; 
  • 21.10.22r. godzina 14.00 -  termin etapu szkolnego
  • - czas trwania - 45 minut; zadania w formie otwartej i zamkniętej; 
  • Do rejonowego  etapu przechodzi uczeń, który osiąga minimum 80% dobrych odpowiedzi.
 • Olimpiada Historyczna dla szkół podstawowych tzw. Juniorów, IV edycja; Organizator - Polskie Towarzystwo Historyczne,  instytucje wspierające - Ministerstwo Edukacji i Nauki; 21.10.22r. - termin eliminacji szkolnych (forma testu i wypracowanie z historii, czas - 90 minut).
 • Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie z Biologii dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2022/2023.

  Etap szkolny Konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 23 w dniu 3 listopada (czwartek), o godzinie 14.00.

  Warunkiem koniecznym przystąpienia ucznia do udziału w konkursie jest wypełnienie komputerowo Karty Zgłoszenia do Wojewódzkiego Konkursu z Biologii: https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2022/09/zalacznik-nr-1-wzor-karty-zgloszenia-ucznia-do-konkursu.docx

  Wykaz literatury na wszystkie stopnie Konkursu obowiązującej uczestników: https://pzs3.info/wp-content/uploads/2022/09/Wykaz-literatury.pdf

  Koordynator szkolnego Konkursu nauczyciel biologii: Anna Michalecka

 • https://www.kuratorium.gda.pl/terminarz-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-2022-2023/?fbclid=IwAR0aPBrng4oPWzwOR_aIMKf0lVs4ml2Za8231zflltk4AH6qvMqhVD2-JQU
 • Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu z matematyki dla klas 4-8

  odbędzie się w Szkole Podstawowej nr23 w dniu 20 października 2022 roku (czwartek) o godzinie 14.00. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie komputerowo Karty zgłoszenia do Wojewódzkiego konkursu z matematyki https://www.kuratorium.gda.pl/zalaczniki-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-20222023/. Jeśli ktoś nie może sam wypełnić karty komputerowo, zgłasza się do szkolnego koordynatora konkursu- p. Marioli Tokarskiej.

 • Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym ,,Świat w lapbooku" pod hasłem ,,Weekendowa wyprawa".

  Każdy z uczestników ma za zadanie samodzielne wykonać i opracować książkę tematyczną w formie lapbooka, którego tematem jest ,,Weekendowa wyprawa"

  Praca ma przedstawiać wiadomości, ciekawostki z wybranego przez uczestnika miejsca wartego odwiedzenia, gdzie można ciekawie spędzić weekend na terenie Polski.

  Termin zgłaszania prac: 14.11.2022

  osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielami geografii:

   p.Anną Michalecką oraz Katarzyną Niemczyk

 • Gdańskie czwartki lekkoatletyczne
 • Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Wielki Maraton Czytelniczy – Spotkacie nowych przyjaciół dla uczniów klas 2-3”. 

  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku: https://wbpg.org.pl/tresc/wielki-maraton-czytelniczy

  Alfabetyczna lista lektur „Spotkacie nowych przyjaciół - uczniowie klas 2–3”1. Jan Bauer „Strasznowiłka i dzika zima”2. Justyna Bednarek „Zielone piórko Zbigniewa. Skarpetki kontratakują!”3. Dagmara Budzbon-Szymańska „Mysz Tymoteusz i jeż Fryderyk. Na tropie złodziei obrazów.”4. Marta Milewska „Gucio, Łobuz i afera z kotami”5. Grzegorz Kasdepke „Mruczando na trzy rodziny i jedną kamienicę”6. Maja Lunde „Śnieżna siostra”7. Magdalena Witkiewicz „Banda z Burej. Tajemnica fałszywego Mikołaja”

  We wrześniu i na początku października dzieci czytają pierwszą lekturę:Dagmara Budzbon-Szymańska „Mysz Tymoteusz i jeż Fryderyk. Na tropiezłodziei obrazów”.

  Test z tej lektury odbędzie się między 17 a 21 października. Dokładna data zostanie podana w październiku. 

  Zgłoszenia do konkursu przyjmują wychowawcy klas do 13 września 2022r.