Małgorzata Filipowicz

Iwona Witkowska-Dąbrowska

 

Dni tygodnia

 

Iwona Witkowska - Dąbrowska

 

Małgorzata Filipowicz

poniedziałek

11.30 – 14.30

8.00 – 10.00

wtorek

10.00 – 13.30

-----------------------------

środa

10.00 - 12.30

i

15.00 - 18.00

-----------------------------

czwartek

8.55 – 12.55

-----------------------------

piątek

9.50 – 12.50

-----------------------------

 

W sytuacji potrzeby spotkania z pedagogiem w ważnej sprawie dotyczącej dziecka w innym niż w/w terminie prosimy o kontakt telefoniczny.

Współpracując z wychowawcami, nauczycielami i rodziną rozpoznajemy indywidualne potrzeby dzieci oraz analizujemy przyczyny niepowodzeń szkolnych. Określamy formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Często organizujemy i prowadzimy różnorodne zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Podejmujemy działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. Rodzice mogą korzystać z konsultacji psychologicznych na terenie szkoły. Uczniowie szczególnie lubią prowadzone przez nas zajęcia warsztatowe.
Organizujemy opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Koordynujemy zadania realizowane przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru kierunku kształcenia przez uczniów klas szóstych.

 

 

sekretariat szkoły tel. 58/552-17-77