DYREKCJA SZKOŁY
Małgorzata Filipowicz

pedagog, dyrektor
Jolanta Wójcik
nauczanie zintegrowane, wicedyrektor


GRUPA PRZEDSZKOLNA


Danuta Bieńkowska

Marzena Sroka
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – „0”  

Patrycja Miszewska
j. angielski
Grażyna Grądalska
rytmika kl.0
Sylwia Łoś
gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe
Anna Poprawa
religia

I-III

Anna Glapińska

nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –1 a

Krystyna Kasyna

nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –1 b

Joanna Merta
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –2 a
Alina Bela
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 2 b
Izabela Wiśniewska
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 3 a
Patrycja Miszewska
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 3 b

Katarzyna Biegańska
j. angielski
Małgorzata Haase
język angielski
Agnieszka Kamińska
Zajęcia komputerowe
Anna Poprawa
religia
Sylwia Łoś
gimnastyka korekcyjna
Ewa Białasiewicz-Adamczyk
gimnastyka korekcyjna

 

IV-VIII

Anna Gudzinska
język angielski, wychowawstwo –4 a

Sylwia Łoś
wychowanie fizyczne, wychowawstwo – 4b

Karolina Zdunek
język polski, wychowawstwo – 5a

Maria Albrecht
matematyka, informatyka, wychowawstwo – 5 b

Daria Michna

język polski, wychowawstwo – 6a

Anna Michalecka-Stopnicka
geografia, biologia, technika, wychowawstwo – 6b

Agnieszka Kamińska

matematyka, informatyka, wychowawstwo – 6c

Mariola Tokarska
matematyka, informatyka, wychowawstwo – 7 a

Mariola Grzonka

historia, wos, wychowawstwo – 7b

Ewa Białasiewicz-Adamczyk
wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawstwo – 7 c

Małgorzata Haase
język angielski, wychowawstwo -8a

Witold Szabowski
wychowanie fizyczne, technika, edb, wychowawstwo -8b

Katarzyna Król

język polski

Patrycja Miszewskaa

Katarzyna Biegańska

język angielski

Urszula Stańczuk

język niemiecki

Katarzyna Niemczyk

geografia

Sebastian Pilarek

fizyka

Andżelika Tomczyk

chemia

Grażyna Grądalska
muzyka
Izabela Wiśniewska
plastyka

Stefan Wrycza

wychowanie fizyczne

Anna Poprawa
religia
Ks.Adam Jeszka

religia

ŚWIETLICA SZKOLNA

Agata Wittschenbach

Joanna Strzelecka

Ewa Klimaszewska

Iwona Witkowska-Dąbrowska

Simone Szulc

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Iwona Witkowska-Dąbrowska
pedagog,
Małgorzata Filipowicz
pedagog

Joanna Domaszewicz
logopeda

Anna Gudzińska

terapia pedagogiczna
REWALIDACJA
 

Jolanta Wójcik

Simone Szulc

Anna Stylska


BIBLIOTEKA SZKOLNA


Hanna Kutryb


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Anna Stylska nauczyciel wspomagający kl. 1b
Anna Troczyńska 
nauczyciel wspomagający kl. 3b
Anna Gudzińska
 nauczyciel wspomagający kl.4a,

Katarzyna Ćmil nauczyciel wspomagający kl. 4b

Ilona Makówka   nauczyciel wspomagający kl.5a

Marta Baranowska nauczyciel wspomagający kl. 5b

Simone Szulc    nauczyciel wspomagający kl.6c