DYREKCJA SZKOŁY
Małgorzata Filipowicz

pedagog, dyrektor
Jolanta Wójcik
nauczanie zintegrowane, wicedyrektor


GRUPA PRZEDSZKOLNA

Karolina Wypijewska

edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl.0

Marzena Sroka
nauczanie zintegrowane, wychowawczyni kl.0

Patrycja Miszewska
j. angielski
Grażyna Grądalska
rytmika kl.0
Sylwia Łoś
FitKlasa
Ks. Paweł Pieper
religia

I-III

Joanna Merta
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –1a

Alina Bela
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 1b 

Izabela Wiśniewska
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –2a

Patrycja Miszewska
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –2b

Anna Glapińska

nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –3a

Krystyna Kasyna

nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –3b

Patrycja Miszewska
j. angielski
Małgorzata Haase
język angielski

Julia Kruszczyńska

język angielski

Katarzyna Bukowska
religia

Ks. Paweł Pieper

religia

Sylwia Łoś
FitKlasa

Patrycja Miszewska
FitKlasa

 IV-VIII

Stefan Wrycza

wychowanie fizyczne, technika - wychowawstwo – 4a

Ewa Białasiewicz-Adamczyk
wychowanie fizyczne, informatyka, wychowawstwo – 4b

Witold Szabowski

wychowanie fizyczne, technika, wychowawstwo –5a

Mariola Grzonka
historia, WOS, wychowawstwo –5b

Katarzyna Król

język polski, wychowawstwo -6a,

Sylwia Łoś
wychowanie fizyczne, wychowawstwo – 6b

Ilona Makówka
nauczyciel wspomagający, wychowawstwo – 7a

Maria Albrecht
matematyka, wychowawstwo – 7b

Daria Michna

język polski, wychowawstwo – 8a

Anna Michalecka-Stopnicka
geografia, biologia, przyroda, wychowawstwo – 8b

Iwona Witkowska-Dąbrowska

pedagog szkolny, wychowawstwo – 8c

Małgorzata Haase
język angielski

Julia Kruszczyńska
język angielski

Patrycja Miszewska

język angielski

Urszula Stańczuk

język niemiecki

Mariola Tokarska

matematyka, informatyka

Elżbieta Szeliga

język polski

Katarzyna Niemczyk

geografia

Halina Hinca-Piernicka

historia 

Sebastian Pilarek

fizyka 

Andżelika Tomczyk

chemia

Grażyna Grądalska
muzyka

Izabela Wiśniewska
plastyka

Katarzyna Bukowska
religia

Ks. Daniel Budziński

religia 

Ks. Paweł Pieper

religia

JĘZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMCÓW

Dominika Tomczak

Joanna Merta

Daria Michna

ŚWIETLICA SZKOLNA

Joanna Kołtan

Ewa Klimaszewska

Sylwia Brzozowska

Nikoletta Strojna

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Iwona Witkowska-Dąbrowska
pedagog,


Małgorzata Filipowicz
pedagog

Joanna Domaszewicz

logopeda

Hanna Korniichuk 

psycholog

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Anna Gudzińska

Anna Troczyńska

Alina Bela

Ewa Klimaszewska

Krystyna Kasyna

 

REWALIDACJA 

Jolanta Wójcik

Joanna Domaszewicz


BIBLIOTEKA SZKOLNA

Hanna Kutryb


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Anna Troczyńska 
Anna Gudzińska 

Joanna Strzelecka

Agnieszka Burka

Ilona Makówka   

Aleksandra Adamczyk  

Agata Wittschenbach  

Karolina Tatarczuk