DYREKCJA SZKOŁY
Małgorzata Filipowicz

pedagog, dyrektor
Jolanta Wójcik
nauczanie zintegrowane, wicedyrektor


GRUPA PRZEDSZKOLNA

Karolina Wypijewska

Edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl.0

Marzena Sroka
nauczanie zintegrowane, wychowawczyni kl.0

Patrycja Miszewska
j. angielski
Grażyna Grądalska
rytmika kl.0
Sylwia Łoś
FitKlasa
Ks. Paweł Pieper
religia

I-III

Izabela Wiśniewska
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 1a

Patrycja Miszewska
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –1b

Anna Glapińska

nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –2 a

Krystyna Kasyna

nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –2 b

Joanna Merta
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo –3 a

Alina Bela
nauczanie zintegrowane, wychowawstwo – 3 b 

Patrycja Miszewska
j. angielski
Małgorzata Haase
język angielski

Sandra Sikora

Język angielski

Katarzyna Bukowska
religia

Ks. Paweł Pieper

religia

Sylwia Łoś
FitKlasa

Ewa Białasiewicz-Adamczyk
FitKlasa

 IV-VIII

Witold Szabowski

wychowawstwo –4 a

Sandra Sikora
wychowawstwo –4 b

Katarzyna Król

Język polski, Wychowawstwo -5a,

Sylwia Łoś
wychowanie fizyczne, wychowawstwo – 5b

Karolina Zdunek
język polski, wychowawstwo – 6a

Maria Albrecht
matematyka, informatyka, wychowawstwo – 6 b

Daria Michna

język polski, wychowawstwo – 7a

Anna Michalecka-Stopnicka
geografia, biologia, przyroda, wychowawstwo – 7b

Agnieszka Kamińska

matematyka, informatyka, wychowawstwo – 7c

Stefan Wrycza

wychowanie fizyczne, technika - wychowawstwo – 8 a

Mariola Grzonka

historia, WOS, wychowawstwo – 8b

Ewa Białasiewicz-Adamczyk
wychowanie fizyczne, informatyka, wychowawstwo – 8 c

Małgorzata Haase
język angielski,

Patrycja Miszewska

język angielski

Urszula Stańczuk

język niemiecki

Iwona Wasilczyk
matematyka

Katarzyna Niemczyk

Geografia

Halina Hinca-Piernicka

historia 

Sebastian Pilarek

Fizyka 

Andżelika Tomczyk

Chemia

Grażyna Grądalska
muzyka

Izabela Wiśniewska
plastyka

Katarzyna Bukowska
religia

Ks. Adam Jeszka

Religia 

Ks. Paweł Pieper

religia

ŚWIETLICA SZKOLNA

Joanna Strzelecka

Ewa Klimaszewska

Anna Kwaśniewska

Iwona Witkowska-Dąbrowska 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Iwona Witkowska-Dąbrowska
pedagog,


Małgorzata Filipowicz
pedagog

Joanna Domaszewicz
logopeda

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Anna Gudzińska

Anna Troczyńska

Alina Bela

Ewa Klimaszewska

Krystyna Kasyna

 

REWALIDACJA 

Jolanta Wójcik

Joanna Domaszewicz

Simone Szulc

Anna Stylska


BIBLIOTEKA SZKOLNA

Hanna Kutryb


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Anna Stylska 
Anna Troczyńska 
Anna Gudzińska 

Katarzyna Ćmil

Ilona Makówka   

Marta Baranowska 

Simone Szulc    

Agata Wittschenbach  

Karolina Tatarczuk