JESTEŚMY NA FACEBOOKU

Kuratorium Oświaty:
Kronika szkoły:
Fundacja Kidprotect:
Fundacja Dzieci Niczyje:
Sieciaki-bezpieczny internet:
Bezpieczny internet:
Akademia Groszka:
Biuletyn Informacji Publicznej:

Kampania „Mama, tata, tablet”:

Ośrodek Rozwoju Edukacji:

www.kuratorium.gda.pl
www.dzieciswiata.50webs.com
www.kidprotect.pl
www.fdn.pl
www.sieciaki.pl
dbi.saferinternet.pl
www.akademiagroszka.blogspot.com
www.bip.gov.pl

http://mamatatatablet.pl/

http://www.ore.edu.pl

Organ prowadzący szkołę
Urząd Miejski(Gmina Miasto Gdańsk), 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Wydział Rozwoju Społecznego Edukacji, 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 5
www.gdansk.gda.pl

Nadzór pedagogiczny
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wydział Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
www.kuratorium.gda.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr1
Gdańsk, ul. Obywatelska 1, tel. 058/341-87-58
www.poradniap1.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
www.mopr.gda.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Gdańsk, ul. 3 Maja 9A
www.gdansk-poludnie.sr.gov.pl

IV Komisariat Policji
80-316 Gdańsk, ul. Kaprów 14, tel.058/521-14-22
www.gdansk.policja.gov.pl

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5,
www.gcpu.pl