• SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII
CEL
Poszerzenie zainteresowań.
Przygotowanie do kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego.
TERMIN
6.10.23 godzina 8:55 sala 12
FORMA 
Pisemny test wyboru 45 min
NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymają ocenę celującą (waga 6) z przedmiotu i pamiątkowe dyplomy,
uczestnicy otrzymają punkty dodatnie z zachowania.
Zapraszamy!
Anglistki