Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie SP23

W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego do 3 stycznia 2021r. w SP23 obowiązują następujące zasady funkcjonowania i  organizacja zajęć edukacyjnych:

 Od dnia 30.11.2020r. wprowadza się następującą organizację nauczania w SP23:

  •  Grupa przedszkolna - zajęcia stacjonarne zgodnie z planem
  •  Kl.1-3 - nauczanie zdalne  - on-line (TEAMS);
  •  Kl. 4-8 - nauczanie zdalne – on-line (TEAMS);

*organizacja zajęć w szkole z powodu niepełnosprawności ucznia, szczególnych warunków domowych (sytuacje rozpatrywane indywidualne);

- Obowiązują plany lekcji podane na stronie Szkoły, w zakładce E-Lekcje;

- Lekcja on- line – trwa 45 min. (w tym praca własna max 15 min.);

- Uczeń obowiązkowo uczestniczy w lekcjach on-line z włączoną kamerką i mikrofonem, który używa zgodnie z obowiązującymi zasadami;

- Zadania domowe będą zamieszczane w TEAMS - zakładka PRACE i w DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM – ZADANIA DOMOWE;

- Przesyłanie wykonanych zadań domowych przez ucznia do nauczyciela - wyłącznie przez TEAMS - kanał PRACE;

- Zawiesza się wszystkie zajęcia pozalekcyjne, w tym kółka i zajęcia wyrównawcze (kl.1-8);

- Nauczyciele prowadzą zdalnie konsultacje ze wszystkich przedmiotów wg opracowanego harmonogramu (w załączeniu, na stronie szkoły);

- kl.8- Osoby chętne na konsultacje w szkole proszone są o zgłaszanie się do nauczyciela przedmiotu egzaminacyjnego (j. polski, matematyka, j. angielski);

 Nauczyciel ustali termin spotkania w szkole;

- Nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia – zajęcia on-line wg planu;

- Logopeda – zajęcia on-line wg ustalonego planu z nauczycielem;

- Biblioteka – zajęcia on-line, zdalne; w szkole wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia nauczycieli, uczniów, rodziców);

- Pedagog – zajęcia on-line, zdalne; w szkole wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia nauczycieli, uczniów, rodziców); Istnieje możliwość indywidualnego, wcześniej umówionego spotkania w szkole, w środy w godzinach 12:00  -  16:00.

- Świetlica – zajęcia zdalne;

* zajęcia w szkole -  kwalifikacja dzieci kl.1-3, których rodzice wykonują pracę bezpośrednio związaną z walką z pandemią COVID-19 (oświadczenia rodziców przesłane na e-mail sekretariatu szkoły);

Zgodnie z komunikatem polskiego Rządu zmiana organizacji nauczania obowiązuje do  03.01.2021r.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Filipowicz