Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Zgodnie z decyzją MEN w dniu 01.09.2021r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 w formie nauki stacjonarnej. W celu organizacji zajęć szkolnych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w związku z COVID – 19, opracowane zostały i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną SP23

w dniu 26.08.2021r. Regulaminy i procedury zawarte, w Zarządzeniu nr 8/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku.

Poniżej - pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami.

ZARZĄDZENIE nr 8/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Dzieci Świata w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów i Procedur w Szkole Podstawowej nr23 w Gdańsku w związku organizacją zajęć w szkole od 01.09.2021r. na okres trwania pandemii COVID-19, z uwzględnieniem specyfiki placówki.

Bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się i z powyższymi dokumentami i realizację wymaganych zasad.

Nauczyciele – wychowawcy również omówią z dziećmi wszystkie zalecenia i wprowadzone obowiązki.

Liczę na współpracę w tym zakresie, bo od zrozumienia i odpowiedzialnego działania zależy zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.

Ze względu na dynamikę całej sytuacji, będę na bieżąco informowała Państwa o kolejnych decyzjach i działaniach. Z wyrazami szacunku Małgorzata Filipowicz – dyrektor SP23