KOMUNIKAT – klasy 1-8

ZWROTY WYPOŻYCZONYCH PODRĘCZNIKÓW 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/20, we współpracy z Panią dyr. M. Filipowicz, został ustalony termin zwrotu wypożyczonych PODRĘCZNIKÓW przez uczniów klas 1-8.

Harmonogram zwrotu PODRĘCZNIKÓW

wypożyczonych z biblioteki szkolnej przez uczniów klas 1-8:

  • Uczniowie klas 1-3 zwracają podręczniki dnia 18 czerwca b.r. (czwartek), w godzinach 16-20

 

  • Uczniowie klas 4-8 zwracają podręczniki dnia 19 czerwca r. (piątek), w następujących godzinach:

Kl. 4 - 5 – w godz. 12-15

Kl. 6  – w godz. 15-17

Kl. 7 - 8 – w godz. 17-20

 

Organizacja zwrotu PODRĘCZNIKÓW

  • Przyjmowanie zwrotów podręczników obowiązuje wg powyższego harmonogramu. Wyjątek stanowią rodzeństwa, które mogą przynieść podręczniki w jednym terminie, każdy uczeń w swojej reklamówce, wraz z dołączoną karteczką ze swoimi danymi (imię, nazwisko i klasa).
  • W sytuacji zgubienia lub znacznego zniszczenia podręcznika (zalanie, pogryzienie, popisanie itp.) proszę taką informację dopisać na dołączonej kartce, z danymi ucznia. W takich sytuacjach będziemy kontaktować się indywidualnie z rodzicami, w celu dalszych ustaleń.
  • Wszelkie drobne uszkodzenia, zaistniałe w czasie użytkowania przez ucznia podręcznika, w klasach 1-4 naprawiają rodzice, natomiast w klasach 5-8 mogą to zrobić uczniowie, pod kontrolą rodziców (w oparciu o Regulamin Wypożyczania Podręczników).
  • Podręczniki będą odbierane przez Panie z obsługi, przez drzwi zewnętrzne bezpośrednio prowadzące do sali gimnastycznej, z dworu. (Są to drzwi znajdujące się po prawej stronie od głównego wejścia do szkoły, wejście po schodkach).
  • Na stronie szkoły pojawi się informacja dla rodziców, dotycząca zapłaty za podręcznik zgubiony lub znacznie zniszczony, wraz z danymi do przelewu. Kwota do zapłaty zostanie przesłana każdemu z rodziców indywidualnie.
  •  Potwierdzenie dokonania przelewu proszę przesłać na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@SP23.edu.gdansk.pl  lub dostarczyć osobiście do szkoły (sekretariatu).Termin dostarczenia dowodu wpłaty – do dnia 15 lipca 2020 r.

  • Zwrócone podręczniki, od dnia przyjęcia przejdą 3-dniową kwarantannę na sali gimnastycznej, następnie zostaną przeniesione do czytelni i tam odpisane z konta ucznia. Po tym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy dopiero kontaktować się z Rodzicami w indywidualnych przypadkach.

Hanna Kutryb

Nauczyciel - bibliotekarz