Podstawowym celem „Szkolnego Koła Caritas” jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach o charakterze wolontariackim. Zadania Koła wynikają z pragnienia zmieniania otaczającej rzeczywistości i chęci bezinteresownej pomocy innym. Poprzez swoją działalność Koło ma uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec niełatwych sytuacji życiowych.Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego człowieka, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Uczy też umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę, pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły.

     Szkolne Koło Caritas w naszej szkole

W naszej szkole Koło działa według zasad sformułowanych w „Regulaminie Szkolnego Koła Caritas”. Uczniowie-wolontariusze na początku nowego roku szkolnego otrzymują „Dzienniczek wolontariusza”, będący dokumentem poświadczającym zaangażowanie w inicjatywy prospołeczne. Dzięki niemu uczniowie mogą ubiegać się o dodatkowe 3 punkty na świadectwie ukończenia klasy ósmej. 

Pod koniec roku szkolnego zostaje przyznana nagroda „Dobrego Anioła” i jednorazowe stypendium finansowe dla wyróżniającego się wolontariusza.

ks. Adam Jeszka