ZEBRANIE Z RODZICAMI  UCZNIÓW KL.0-I ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25.08.2020r.:

Grupa przedszkolna (kl.0) - godz. 16:30

Klasa I – godz.18:00

- W związku z ograniczeniami wynikającymi z reżimu sanitarnego (COVID-19) planujemy spotkanie na boisku szkolnym- bezpośrednie wejście na boisko.

- W sytuacji niesprzyjającej pogody na sali gimnastycznej SP23- wejście od ulicy Opackiej.

- Prosimy, aby od jednego dziecka obecny był jeden rodzic/opiekun prawny.

Obowiązują maseczki ochronne, wszystkim wchodzacym na salę będzie zmierzona temperatura.

Do zobaczenia

Wychowawcy klas i Dyrekcja SP23