Zebranie rodziców dzieci na rok szkolny 2022/23 - Szkoła Podstawowa nr 23 - 7 czerwca, s.gimnastyczna kl.1-godz. 16.00, kl.0-godz. 17.00,

Zapraszają Dyrekcja i Nauczyciele