Zebrania dla rodziców  dzieci nowo przyjętych odbędą sie 
06.06.2019
Klasa 0  - godz. 17.00
Klasa I - godz. 18.00