Zadanie konkursowe polega na ukazaniu poprzez ekspresję plastyczną postrzegania przez uczestników tematyki pielgrzymki, historii Drogi św. Jakuba (Camino), krajobrazu pielgrzymkowego, legend związanych z drogą do grobu świętego Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. Termin dostarczenia prac do nauczycieli religii (p. Ania, ks. Adam) lub do wychowawców do 25 kwietnia 2021r.

ks. Adam Jeszka