Świetlica - Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do świetlicy, proszeni są o wydrukowanie, wypełnienie i złożenie podpisanych dokumentów w szkole (świetlica) w dniu 01.09.2020.
W celu zapisu dziecka - złożenia wniosku i podpisanego Regulaminu - Rodzic wejdzie do szkoły do sali 1 lub s.2 z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, temperatura). W sali może przebywać 1 Rodzic. Po złożeniu wniosku niezwłocznie wychodzi z budynku.