W piątek 28.08.2020 zajęcia adaptacyjne dla grupy zerówkowej o godz.12.00,  zapraszamy chętne dzieci.