Uczniowie klas  VIIc i VIIb przygotowali wystawę z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Można z niej dowiedzieć się na temat projektu realizowanego w naszej szkole ze szkołą partnerską w Rumunii na platformie e-twinning. Na zajęciach kształtujących kreatywność dla klas VII powstały trzy plakaty "Jeden projekt", "Dwie szkoły" oraz "Nasza szkoła oczami rumuńskich dzieci".