REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KL. 0 -III

Temat: „Wszystkie kolory wiosny – lata – jesieni i zimy”

Tematyka nie musi ograniczać się do motywów kojarzących się z wiosną. Czekam na różnorodne tematycznie prace.

2. Cele konkursu:- promocja dziecięcej twórczości plastycznej, rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów.

3. Kategoria wiekowa: klasy 0-I i II - III

4. Technika: rysunek, malarstwo, techniki mieszane.

5. Format: A4 lub A3

6. Warunki uczestnictwa:

Każda praca musi być opisana według wzoru:

- Imię i nazwisko

- klasa

- Tytuł pracy

7. Zdjęcie pracy proszę przesyłać do 15.04. 2021 r. na pocztę służbową organizatora konkursu: i.wisniewska@sp23.edu.gdansk.pl z dopiskiem KONKURS

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 29.04.2021 r.

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.