15 października odbędzie się szkolny etap konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przyniesienie wypełnionego komputerowo i podpisanego przez Rodziców zgłoszenia.
Druk zgłoszenia znajduje się na stronie kuratorium,
https://www.kuratorium.gda.pl/
w zakładce Rodzice/uczniowie
jako załącznik do Ramowego Regulaminu Konkursów
https://www.kuratorium.gda.pl/ramowy-regulamin-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-20202021/
Zestaw zadań konkursowych składać się może z zadań zamkniętych, otwartych sprawdzających umiejętność czytania, pisania, słuchania, znajomości słownictwa i gramatyki lub wiedzy na temat kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych.
Na stopniu szkolnym obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej z rozszerzeniem do poziomu A2+/B1.
Zapraszamy!
Szkolna Komisja Konkursowa