Podsumowanie konkursu odbyło się dnia 27 października, przez nauczycieli, w składzie: p. D. Michna – n-l języka polskiego, p. G. Grądalska – n-l muzyki, p. H. Kutryb – n-l bibliotekarz.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI KONKURSU:

I miejsce otrzymuje: Jankowska Alicja kl. 6 A

II miejsce otrzymuje: Łapiński Jakub kl. 5 A

III miejsce otrzymuje: Leszczuk Lena kl. 4 B

Wyróżnienie otrzymuje: Rudnicka Kasia kl. 8 A

Dziękujemy wszystkim uczniom z klas IV-VIII za udział w jesiennym konkursie, gratulujemy laureatom i osobom wyróżnionym.

Wasze prace promują bibliotekę i czytelnictwo wśród uczniów, którzy może w następnym konkursie do nas dołączą, pokazując swoje zainteresowania, talenty i kreatywność. ZAPRASZAMY!