„Czas wolny – najpopularniejsze gry i zabawy w różnych krajach”

zachęcamy do udziału wszystkich uczniów klas V-VIII, regulamin w załączniku