W naszej szkole odbyła się akcja skierowana głównie do uczniów klas 6 – 8. W czasie pandemii COVID – 19 oraz zdalnego nauczania uczniowie długi czas spędzili przed ekranami komputerów czy telefonów. W tym trudnym czasie izolacji oraz wojny, która wybuchła w Ukrainie, akcja mająca na celu promowanie sportu oraz dbania o psychikę, okazała się szalenie potrzebna. Jest to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa.

W ramach akcji w szkole przeprowadzone zostały warsztaty, zajęcia dydaktyczne, zawody sportowe oraz spotkanie z zaproszonym Gościem.