Koniec roku szkolnego się zbliża, a my ruszyliśmy z kampanią -
„Twoja krew, moje życie”
W ramach kampanii w klasach I -VIII i grupie przedszkolnej odbywają się tematyczne lekcje wychowawcze, w czasie których przeprowadzamy pogadanki, projekcje multimedialne, rozdajemy dzieciom ulotki i gadżety tematyczne. Zajęcia w klasach są prowadzone przez nauczycieli z uczniami klas ósmych. Kampanię zakończymy konkursem plastycznym, a prace dzieci będą prezentowane na holu szkoły i na stronie internetowej SP23.
Celem naszych działań w szkole jest promowanie honorowego krwiodawstwa, obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.


KONKURS PLAKAT „AKCJA KRWIODAWSTWA”
Stwórz plakat, który zareklamuje Akcję Krwiodawstwa 
– dowolna technika plastyczna
– format A3/A4
- prace składamy do 7 czerwca 2022 r. (wtorku) do pani Ilony Makówki
lub pani Agaty Wittschenbach
Zapraszamy do udziału w konkursie!