Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu przestrzennego modelu atomu dowolnego pierwiastka chemicznego z grupy 1,2 lub 13-18 układu okresowego. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 7 i 8.

Wymagania, które powinna spełnić praca:

- praca może być wykonana dowolną techniką z użyciem różnych materiałów;

- praca/model musi być przestrzenny;

-model atomu danego pierwiastka musi zawierać prawidłową liczbę protonów, neutronów oraz elektronów, krążących po powłokach elektronowych.

Ocenie podlegać będą:

poprawna budowa atomu, jakość modelu, staranność oraz pomysłowość wykonania modelu.

Prace oceni komisja składająca się z nauczycieli.

Termin oddania pracy: 11.04.2022 sala 13

organizator konkursu

Andżelika Tomczyk