W związku z wprowadzeniem nowych zasad funkcjonowania szkół i placówek,

od dnia 09.11.2020r. wprowadza się następującą organizację nauczania w SP23:

· Grupa przedszkolna- od 10.11.2020 - zajęcia stacjonarne zgodnie z planem (do 09.11.2020- kwarantanna, nauczanie zdalne);

· Kl.1-3 – od 09.11.2020r. - nauczanie zdalne - on-line (TEAMS);

· Kl. 4-8 – od 09.11.2020r. – nauczanie zdalne (kontynuacja)– on line (TEAMS);

*organizacja zajęć w szkole z powodu niepełnosprawności ucznia , szczególnych warunków domowych (sytuacje rozpatrywane indywidualne);

- Obowiązują plany lekcji podane na stronie Szkoły, w zakładce E-Lekcje;

- Lekcja on- line – trwa 45 min. (w tym praca własna max 15 min.);

- Uczeń obowiązkowo uczestniczy w lekcjach on-line z włączoną kamerką i mikrofonem, który używa zgodnie z obowiązującymi zasadami;

- Zadania domowe będą zamieszczane w TEAMS - zakładka PRACE i w DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM – ZADANIA DOMOWE;

- Przesyłanie wykonanych zadań domowych przez ucznia do nauczyciela - wyłącznie przez TEAMS - PRACE;

- Zawiesza się wszystkie zajęcia pozalekcyjne, w tym kółka i zajęcia wyrównawcze (kl.1-8);

- Nauczyciele prowadzą zdalnie konsultacje ze wszystkich przedmiotów wg opracowanego harmonogramu (w załączeniu, na stronie szkoły);

- kl.8- Osoby chętne na konsultacje w szkole proszone są o zgłaszanie się do nauczyciela przedmiotu egzaminacyjnego (j. polski, matematyka, j. angielski);

Nauczyciel ustali termin spotkania w szkole;

- Nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia – zajęcia on-line wg planu;

- Logopeda – kl.1-8 zajęcia on-line wg ustalonego planu z nauczycielem; grupa przedszkolna w szkole;

- Biblioteka - zajęcia on-line, zdalne; w szkole wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia nauczycieli, uczniów, rodziców);

- Pedagog –dyżur w szkole - środa w godz. 12-16; pozostała praca zdalna wg bieżących potrzeb i ustalonych terminów (zgłoszenia nauczycieli, uczniów, rodziców);

- Świetlica – zajęcia zdalne;

* zajęcia w szkole (7.00-17.00) - kwalifikacja dzieci kl.1-3, których rodzice wykonują pracę bezpośrednio związaną z walką z pandemią COVID-19 (oświadczenia rodziców przesłane na e-mail sekretariatu szkoły);

Zgodnie z komunikatem polskiego Rządu z dnia 04.11.2020r. zmiana organizacji nauczania obowiązuje do 29.11.2020r.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Filipowicz