W tym roku nieco mniej hucznie obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. SP 23 brała udział w akcji
"# Szkoła do hymnu". Wykonaliśmy zadanie i odśpiewaliśmy "Mazurka Dąbrowskiego", nie zbiorowo na sali gimnastycznej, tyko klasy, każda w swoim gabinecie. Przedstawienie biograficzne o Józefie Piłsudskim przyjęło formę kameralnego, japońskiego teatrzyku Kami -shibai. Uczniowie klasy 8b przełożyli życiorys Marszałka na obrazy i obnośnie docierają ze spektaklem do każdej z klas IV-VIII.