KONSULTACJE KL.4-8 

Kl. 4-8 - konsultacje z nauczycielami przedmiotów w formie on - line, przez aplikację TEAMS (konto dziecka), odbędą się zgodnie z terminami w tabeli.
Zainteresowani rodzice proszeni są o ustalenie godziny spotkania z nauczycielem przez GPE.