Zapraszamy do wspólnej zabawy, współzawodnictwa i aktywnego spędzenia czasu wolnego!
Co czeka na chętnych?
- Turniej FIFA2020 na PC- szczegóły: www.wszs.pomorze.pl/aktualnosci/307-fifa-2020-ii-edycja
- Bieg po zdrowie!- szczegóły: www.wszs.pomorze.pl/aktualnosci/304-bieg-po-zdrowie-zapraszamy-do-udzialu
- Konkurs Fotograficzny SKSiaki, aparaty w ruch!- szczegóły: www.wszs.pomorze.pl/aktualnosci/310-sksiaki-aparaty-w-ruch
- Konkurs Filmowy Moja aktywność #zostańwdomu- szczegóły- www.wszs.pomorze.pl/aktualnosci/311-konkurs-filmowy