Rekrutacja w klasach pierwszych

Do klas I na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci 7-letnie (rocznik 2015) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2016) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko w poprzednim roku korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wolę nauki dziecka w szkole obwodowej, wystarczy potwierdzić za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, następnie wydrukować zgłoszenie i złożyć w szkole obwodowej. Natomiast w przypadku wyboru szkoły spoza obwodu obowiązuje procedura rekrutacyjna za pomocą formularza internetowego. Wówczas można wskazać maksymalnie trzy szkoły spoza obwodu, a wydrukowany wniosek rekrutacyjny zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

Rekrutacji należy dokonać za pośrednictwem strony naboru kandydata. Formularze dostępne będą od 7 marca od godz. 12.00.