Nasza Szkoła przyłączyła się do programu edukacyjnego  Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, nt  prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi  pt.: "Edukacja-Segregacja!". Projekt  realizowany jest przez Fundację Generacja.

11 lutego w klasach II i w "O" odbyły się 45 minutowe spotkania, na których dzieci dowiedziały się jak ważne są proekologiczne postawy oraz potrzeba dbania o nasze wspólne środowisko, jak należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

 W ramach przeprowadzonych zajęć, uczniowie już wiedzą ,  że dzięki odpowiedniej segregacji więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi, a segregacja odpadów przynosi realne korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Ważny jest dobry przykład i budowanie odpowiednich nawyków i zachowań już od najmłodszych lat.