Półkolonie w SP 23

Propozycja zajęć na ferie zimowe 13.01-24.01.2020r.

Są jeszcze wolne miejsca – ZAPRASZAMY!

 

Informujemy, że planowana jest organizacja ferii zimowych w formie półkolonii dla uczniów naszej szkoły.

Zgodnie z przyznanymi godzinami na wypoczynek zimowy:

- Zajęcia świetlicowe/półkolonia dla kl. I-III- odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 (I i II tydzień ferii).

 - Zajęcia świetlicowe/półkolonia dla kl. II-IV (I tydzień ferii)- odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

- Druki Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku można pobierać w sekretariacie i świetlicy szkolnej.

- Zwrot wypełnionych Kart Kwalifikacyjnych wyłącznie do sekretariatu szkoły (kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie wypełnionego i dostarczonego zgłoszenia rodzica do sekretariatu szkoły).

- Przyjęcie dziecka na 2 tygodnie ferii będzie możliwe tylko w sytuacji wolnych miejsc.

- Prosimy rodziców zakwalifikowanych uczniów o wpłatę 20zł do nauczyciela prowadzącego w pierwszym dniu zajęć na zakup materiałów plastycznych, które będą wykorzystane w czasie półkolonii.

                                                                             Dyrekcja SP23 w Gdańsku