Propozycja zajęć na ferie zimowe 13.01-24.01.2020r.

Informujemy, że planowana jest organizacja ferii zimowych w formie półkolonii dla uczniów naszej szkoły.

Zgodnie z przyznanymi godzinami na wypoczynek zimowy:

- Zajęcia świetlicowe/półkolonia dla kl. I-III- odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 (I i II tydzień ferii).

 - Zajęcia świetlicowe/półkolonia dla kl. II-IV (I tydzień ferii)- odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

Zajęcia świetlicowe prowadzone będą z elementami gier i zabaw sportowych, zajęć plastycznych i interaktywnych.

- Każda grupa liczy max 15 osób.

- Zajęcia prowadzić  będą nauczyciele SP23.

- Istnieje możliwość zamówienia obiadu dla grupy (catering- odpłatnie).

- Ilość miejsc jest ograniczona.

- Zgłoszenie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z systematycznym  i 

   punktualnym uczęszczaniem.

- Druki Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku można pobierać w sekretariacie i świetlicy szkolnej od dnia 17.12.2019r.

- Zwrot wypełnionych Kart Kwalifikacyjnych wyłącznie do sekretariatu szkoły od dnia 18.12.2019r.do 20.12.2019r. (kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie wypełnionego i dostarczonego zgłoszenia rodzica do sekretariatu szkoły).

- Przyjęcie dziecka na 2 tygodnie ferii będzie możliwe tylko w sytuacji wolnych miejsc.

 - Do dnia 03.01.2020r. zostanie sporządzona lista uczestników półkolonii.

- Lista uczestników półkolonii będzie dostępna w sekretariacie szkoły.

 - Prosimy rodziców zakwalifikowanych uczniów o wpłatę 20zł do nauczyciela prowadzącego w pierwszym dniu zajęć na zakup materiałów plastycznych, które będą wykorzystane w czasie półkolonii.

                                                                            Dyrekcja SP23 w Gdańsku