Szanowni PaństwoZgodnie z rozporządzeniem MEN do 11.02.2022 (potem ferie zimowe) obowiązuje następująca organizacja:- kl.0- 4 - nauczanie stacjonarne,- kl. 5-8 - nauczanie zdalne (TEAMS).W celu ograniczenia przemieszczania się dzieci w budynku:- kl.0 i 1- 3- wg planu.- kl. 4a - lekcje w s.4,- kl. 4b - lekcje w s.5,Informatyka, wf- wg planu.
 
Wprowadzone aktualnie nauczanie zdalne trwa do końca wskazanego terminu.
 
Zajęcia pozalekcyjne - wychowawca klasy przekaże, które w tym terminie będą się odbywały.
 
Dla uczniów kl. 8 mogą być zorganizowane konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych (j.polski, j.angielski, matematyka).
Zajęcia te mają charakter dobrowolny.
W dniu 1.02.2022 przez GPE zostaną przekazane terminy konsultacji z w/w przedmiotów z nauczycielami.
 
Dla klas 2b, 3a,4a i 4b (nauczanie zdalne) ustala się nowy termin Karnawałowego przebierania w szkole - 1.02.2022 (wtorek).
Wychowawcy klas omówią z dziećmi tę formę zabawy klasowej.
 
Zdrowia życzęMałgorzata Filipowicz