Szanowni Państwo!
W związku z trwającą pandemią i zamknięciem placówek oświatowych organizacja pracy naszej Szkoły oraz następujące terminy ulegają zmianie:
1. Zebrania z rodzicami, zaplanowane na 19.05.2020 (kl. I-III) i 20.05.2020 (kl.IV-VIII) zostają odwołane.
2. Zebranie Rady Rodziców, zaplanowane na 20.05.2020 zostaje odwołane. Planowane jest zebranie Rady Rodziców on-line.
3. Zebrania kl.0-1 na rok szkolny 2020/2021- plan - ostatni tydzień sierpnia 2020, data zostanie podana w późniejszym terminie.
4. Egzaminy ósmoklasisty - planowane na 16,17,18.06.2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. I-VII.
5. Jubileusz 115-lecia SP23 - 01.06.2020 zostaje odwołany - planowana uroczystość w roku szkolnym 2020/2021 (01.06.2021)
6. Klasyfikacja końcoworoczna:
– do 09.05.2020 przez GPE - poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu (nauczyciele przedmiotu) lub oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania ucznia (wychowawcy klas),
- do 20.05 2020 - propozycje ocen z przedmiotów (dziennik elektroniczny),
- do 09.06.2020 - ostateczny termin wystawienia ocen (dziennik elektroniczny).
7. Terminy Rad pedagogicznych, podsumowujących rok szkolny 2019/2020:
Rady klasyfikacyjne
- klasy 4-8 – 09.06.2020
- klasy 0-3 – 10.06.2020
Rada analityczna (podsumowująca) - 23.06.2020
8. Zakończenie roku szkolnego – 26.06.2020
Organizacja zakończenia roku szkolnego zostanie podana w późniejszy terminie.

Zgodnie z decyzją MEN do dnia 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkole. Dzieci nie przychodzą do szkoły, kontynuowane jest kształcenie na odległość. O wszelkich zmianach dotyczących organizacji nauczania będziecie Państwo na bieżąco informowani.

Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie
i zapraszam do dalszej współpracy.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Filipowicz
Dyrektor SP23 w Gdańsku