Cena obiadu od miesiąca września do miesiąca  grudnia 2022r.
wynosi 6 zł /1 obiad/.
Całkowity koszt  obiadu wynosi 10 zł a różnicę w cenie 4 zł dopłaca Gmina Miasta Gdańska.
Prosi się Rodziców o zapisywanie dzieci na obiady do dnia 01.09.2022 w celu sporządzenia listy.
Zapisy tylko na adres mailowy lub w formie podania.
  Żywienie dzieci w Szkole rozpocznie się od 5 września 2022 r.