Szkoła Podstawowa nr 23 informuje, że po rozstrzygnięciu przetargu z tytułu zamówień publicznych z dniem 09.05.2022r. zmienia się dostawca obiadów.

Obiady będzie dostarczała Firma Smakpol-Catering.

W związku z powyższym ulega zmianie cena obiadu z kwoty 8.70zł. na 9.43zł.

Rodzice będą wpłacał zamiast kwoty 5,30/obiad kwotę 6,03 zł/obiad.

Różnicę dofinansuje Gmina Miasta Gdańska.

Kwota do zapłaty za mc maj 2022 wynosi:

za 4, 5,6 maja kwota 3 dni x 5.30zł. =15,90zł.

od 9 maja do 31 maja kwota 17 dni x 6,03zł =102,51zł.

----------------------------------------------------------------------

Kwota do zapłaty za mc maj 2022 118,41zł.

Proszę o terminowe wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca.