Informacja dla Rodziców:
 
Kwota za obiady od  stycznia 2022 roku
 
będzie wynosić 5.30 zł.
 
Pozostałą kwotę pokryje Gmina Miasta Gdańska
 
Wpłata za mc styczeń wynosi 
od 10.01. do 31.01.2022
 
16 dni x 5.30 =84,80 zł 
Konto do wpłaty zostaje to samo.
 
 Zostaną przygotowane aneksy do umowy zmieniające kwotę. 
O terminie podpisania aneksu poinformujemy w styczniu 2022 r.