Prosimy o pilne uregulowanie należności za obiady za mc  

styczeń 2021 do dnia  30.01.2021 roku . 

Wpłaty prosimy dokonywać na indywidualne konta bankowe  

zgodnie z podpisaną umową. 

Od  lutego prosimy o wpłaty do 10 ego każdego m-ca. 

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat. 

Nie dotrzymywanie terminu wpłaty będzie skutkować naliczeniem odsetek oraz wstrzymaniem wydawania obiadów dla dziecka do czasu uregulowania należności. 

Jednocześnie informujemy, że należności za mc styczeń 2021 

 wpłacone na poprzednie konto zostaną przeksięgowane na nowe konto. 

Cena obiadu-8,60 zł

 

Kwota do wpłaty za obiady za mc luty 2021 

wynosi 20 dni x8,60=172 zł  

 

W treści proszę pisać Imię Nazwisko dziecka,klasa 

oraz za obiady /podać miesiąc/

Wszystkie zamówienia i odwołania obiadów prosimy  

zgłaszać do sekretariatu Szkoły do godziny 8.00