Bez zuchwałości, ale bez lęku. Ta łacińska dewiza przyświecała miastu Gdańsk w przeszłości, ale i obecnie, o czym mogli przekonać się uczniowie klas ósmych na wyjątkowej lekcji wos-u w Nowym Ratuszu, w czasie spotkania z radnymi.