Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Informuję, że w sprawie organizacji nauczania i opieki w kl. 1-3 wychowawcy będą kontaktowali się z rodzicami uczniów.

2. Kl.8- zgłoszenia na konsultacje w szkole w w/w dniach z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j. angielski) rodzice przesyłają do wychowawców klas w terminie do 16.12.2021r.

3. Rewalidacja w szkole w w/w terminie będzie odbywała się na wniosek rodzica- osoba odpowiedzialną za uzgodnienia w tym zakresie jest Pani Wicedyrektor – Jolanta Wójcik.

*W dniach 23.12.2021r., 27.12-30.12.2021r. i 07.01.2022r. dla dzieci już zapisanych do świetlicy szkolnej, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu, szkoła może zorganizować opiekę w szkole.

Rodzice, którzy są w takiej sytuacji powinni zgłosić dziecko w sekretariacie szkoły w terminie - do 20.12.2021r.

Tel. Sekretariat 585521777 lub e-mail sekretariat@sp23.edu.gdansk.pl

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Filipowicz