Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 23 ogłasza nabór ofert na świadczenie usług w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie:

- Obiady - catering z naczyniami ekologicznymi

- Program „Mleko w Szkole”

- Program „Owoce i Warzywa w Szkole”

- Usługi fotograficzne i poligraficzne dla uczniów

- Ubezpieczenie dzieci /NNW/

Termin składania ofert do 31.05.2021r.

Miejsce i sposób składania ofert: · Elektronicznie sekretariat@sp23.edu.gdańsk.pl

· Listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata

80-330 Gdańsk ul. Opacka 7

W tytule należy wpisać:

Rada Rodziców SP23 „Nabór ofert na rok szkolny 2021/2022”

Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Lewandowska