W styczniu czytamy lekturę „Filip, lis i magia słów” Elżbiety Zubrzyckiej.
Test z lektury grudniowej odbędzie się po feriach zimowych. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.