„SPOTKACIE NOWYCH PRZYJACIÓŁ“
W związku z sytuacją epidemiczną oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej organizatorzy Maratonu podjęli decyzję o zakończeniu tegorocznej edycji konkursu po szóstym etapie. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju.
Dziękujemy wszystkim maratończykom za systematyczny udział w konkursie. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Maratonu w następnym roku szkolnym.