LECIMY DO HISZPANII
 Katecheci ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. „Dzieci Świata” w Gdańsku Oliwie zapraszają do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie Plastyczno-Technicznym:Lecimy na Semana Santa.

Należy przygotować „Pasyjną Platformę” oraz uczestnika/ów procesji „El Nazareno”. Następnie sfotografować efekt pracy i wysłać go na adres mailowy adamo07@tlen.pl do 28 marca 2021, podając swoje imię, nazwisko oraz klasę. Najpiękniejsza praca zostanie nagrodzona koszem pełnym słodyczy. Zwycięzca Konkursu zostanie nagrodzony 4 kwietnia w archikatedrze oliwskiej. Konkurs koordynuje ks. Adam.

Jak się to tego zabrać?

Platforma: 

Ważące kilkaset kilogramów a nawet kilka ton  pasos przedstawiają sceny rodzajowe z Biblii związane przeważnie z Męką Pańską. Znajdujące się na nich figury to niekiedy bezcenne dzieła sztuki sakralnej z czasów średniowiecznych
Los nazarenos (nazarejczycy) 

przywdziewają zakrywające ciało od stóp do głów kolorowe habity zwieńczone u samej góry nakryciem głowy ze sztywnym, spiczastym kapturem. Jego stożkowaty kształt skierowany jest ku niebu, które symbolizuje miejsce zbawienia, do którego winien podążać każdy chrześcijanin. W ramach świątecznego odkupienia swoich grzechów nazarenos odbywają pełną nie tylko symbolicznego wysiłku drogę. Trwa ona niekiedy nawet kilkanaście godzin. 

ZNAJDŹ INSPIRACJĘ:

https://www.youtube.com/watch?v=CLRuP_P3mcQ

https://www.youtube.com/watch?v=SghsDdaxY8U

https://www.youtube.com/watch?v=N-EzhFOI5XU