1. Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu z matematyki dla klas 4-8

odbędzie się w Szkole Podstawowej nr23 w dniu 20 października 2022 roku (czwartek) o godzinie 14.00. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie komputerowo Karty zgłoszenia do Wojewódzkiego konkursu z matematyki https://www.kuratorium.gda.pl/zalaczniki-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkol-podstawowych-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-szkolnym-20222023/. Jeśli ktoś nie może sam wypełnić karty komputerowo, zgłasza się do szkolnego koordynatora konkursu- p. Marioli Tokarskiej.

 

  1. Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym ,,Świat w lapbooku" pod hasłem ,,Weekendowa wyprawa".

Każdy z uczestników ma za zadanie samodzielne wykonać i opracować książkę tematyczną w formie lapbooka, którego tematem jest ,,Weekendowa wyprawa"

Praca ma przedstawiać wiadomości, ciekawostki z wybranego przez uczestnika miejsca wartego odwiedzenia, gdzie można ciekawie spędzić weekend na terenie Polski.

Termin zgłaszania prac: 14.11.2022

osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielami geografii:

 p.Anną Michalecką oraz Katarzyną Niemczyk