W walentynki w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski. Uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności w dwóch kategoriach: twórczość własna oraz wiersz wybranego poety lub poetki. Poziom recytacji był bardzo wysoki oraz wyrównany. Wiersze napisane bądź wybrane przez uczniów były ciekawe i barwnie zaprezentowane.

Nasze walentynkowe spotkanie z poezją było urozmaicone grą na gitarze akustycznej w wykonaniu Tomasz Maźniewskiego oraz Aleksandra Bryńczaka. Natomiast koło teatralne przygotowało krótki przerywnik muzyczno-taneczny.

Celem konkursu było:

· rozwijanie zdolności recytatorskich,

· zainteresowanie uczniów poezją,

· zachęcanie do występów na scenie,

· prezentacja umiejętności uczniów,

· uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

przewodnicząca komisji – Hanna Kutryb członek komisji – Joanna Domaszewicz członek komisji – Stefan Wrycza

Komisja wyłoniła spośród uczestników konkursu „Mistrzów Recytacji”:

KATEGORIA TWÓRCZOŚĆ WŁASNA:

I miejsce – Nikola Sobieska

II miejsce – Pola Gajdiss

III miejsce - Zuzanna Janiak

IV miejsce – Jakub Klucznik

KATEGORIA WIERSZ WYBRANEGO POETY:

I miejsce – Aleksandra Styn oraz Lena Wiśniewska

II miejsce – Maria Kubik

III miejsce – Dorota Czerwonka

Gratulujemy wszystkim młodym recytatorom!