Konkurs odbędzie się 18 marca 2021 roku W zależności od formy pracy szkoły – zdalnie lub papierowo. Z regulaminu konkursu „Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród, o których mowa w § 19 niniejszego Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut. 

Wpłata na konkurs wynosi 10zł od uczestnika. Wpłatę prosimy dokonać do 3.02.2012 r. na konto Rady Rodziców 72 1240 5413 1111 0000 5372 0603 

Po uiszczeniu opłaty należy wysłać informację na adres sekretariat@sp23.edu.gdansk.pl podając imię i nazwisko uczestnika. 

Należy również wydrukować zgodę na udział w konkursie, podpisać a następnie zdjęcie lub skan przesłać na adres m.albrecht@sp23.edu.gdansk.pl. W liście należy podać imię, nazwisko i klasę do której chodzi uczestnik konkursu. 

Link do zgody https://www.kangur-mat.pl/rodo.php#zgody 

Pełen regulamin konkursu dostępny: https://www.kangur-mat.pl/zasady.php#regulamin