w okresie czasowego funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

  1. Zajęcia rewalidacji dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – od 18.05.2020r.
  2. Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych kl. I-III – od 25.05.2020r.
  3. Konsultacje dla uczniów kl.8 - od 25.05.2020r.
  4. Konsultacje dla uczniów kl.4-7 - od 01.06.2020r.

W/w zajęcia są dobrowolne.

Chętni Rodzice zgłaszają dziecko na zajęcia poprzez wypełnienie i przesłanie załączonych dokumentów- zgłoszeń do wychowawcy klasy.

 Rodzice zapoznają się z opracowanymi procedurami do zajęć.

 Nadal są prowadzone wszystkie konsultacje w formie nauczania zdalnego.

 

W załączeniu procedury, formularze zgłoszeń  do zapoznania i stosowania: