KOMUNIKAT z dnia 15.05.2020r. w sprawie organizacji

powrotu dzieci z oddziałów przedszkolnych na zajęcia opiekuńcze

w okresie czasowego funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączniki do zapoznania i stosowania:

  1. Zgłoszenie dziecka na zajęcia opiekuńcze w okresie epidemii Covid-19
  2. Regulamin działalności, organizacji pracy i opieki oraz zasad bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr23 w Gdańsku w związku z COVID-19
  3. Procedura zgłoszenia, kwalifikacji, przyprowadzania, pobytu i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19 w Szkole Podstawowej nr23 w Gdańsku -oddział przedszkolny